Δήμαρχος Λήμνου από την πρώτη Κυριακή ο Δ. Μαρινάκης

Ο κ. Δημήτρης Μαρινάκης  με τον συνδυασμό ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΛΗΜΝΟ, εξελέγει Δήμαρχος Λήμνου από τον πρώτο γύρω των Δημοτικών εκλογών με 4.708 ψήφους, ποσοστό 51,66% και έδρες στο Δ.Σ. 16.

Ακολουθούν οι κ.κ.:

Δ. Μπουλώτης με τον συνδυασμό Η ΛΗΜΝΟΣ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ με 3683 (40,41% ) και 9 έδρες

Δ. Πινάκος -ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ με 722 (7,92%) και 2 έδρες.

Στο διάγραμμα φαίνονται αναλυτικά τα ποσοστά που συγκέντρωσαν οι τρεις συνδυασμοί, ανά δημοτικό διαμέρισμα.

Κάνε κλικ για μεγέθυνση

Μπουλώτης Μαρινάκης Πινάκος
ΑΤΣΙΚΗ 571 34,86% 978 59,71% 89 5,43%
ΜΟΥΔΡΟΣ 1011 42,18% 1318 54,99% 68 2,84%
ΜΥΡΙΝΑ 1190 32,36% 1991 54,15% 496 13,49%
ΝΕΑ ΚΟΥΤΑΛΗ 911 65,02% 421 30,05% 69 4,93%
ΣΥΝΟΛΟ: 3683 40,41% 4708 51,66% 722 7,92%

Οι υποψήφιοι του συνδυασμού “Λαϊκή Συσπείρωση” (ΠΙΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ) 2014

Λαϊκή Συσπείρωση
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

ΠΙΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΉ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΜΎΡΙΝΑΣ:

ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ ΑΓΑΛΙΑΝΌΣ

ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ ΑΓΆΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΆΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΆΣ

ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΔΕΛΉΣ

ΜΑΝΏΛΗΣ ΚΑΤΡΑΜΆΔΟΣ

ΒΑΣΊΛΗΣ ΚΕΡΑΜΊΔΗΣ

ΚΕΡΑΜΊΔΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ

ΕΛΊΖΑ ΚΟΝΤΆΡΗ

ΙΩΆΝΝΗΣ ΚΥΜΠΡΊΤΗΣ

ΑΝΤΏΝΗΣ ΛΙΆΝΟΣ

ΝΊΚΟΣ ΛΙΒΑΘΥΝΌΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΆΝΝΗΣ ΜΑΔΥΤΙΝΌΣ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΊΟΥ

ΣΤΈΛΙΟΣ ΜΑΤΖΆΡΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΊΚΗ ΜΏΡΟΥ

ΠΕΤΡΈΛΛΗ ΜΆΛΑΜΑ ΠΕΤΡΈΛΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΠΙΝΆΚΟΣ

ΔΈΣΠΟΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΆΚΗ

ΔΈΣΠΟΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΊΔΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΉ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΝΈΑΣ ΚΟΎΤΑΛΗΣ

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΒΟΎΡΓΟΣ

ΠΑΎΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΆΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΊΑ ΠΕΤΡΈΛΛΗ

ΦΏΤΗΣ ΜΠΛΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΉ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΑΤΣΙΚΉΣ

ΑΝΤΩΝΊΑ ΑΓΆ

ΘΕΌΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΆΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΉΣ

ΧΡΉΣΤΟΣ ΣΦΥΡΉΣ

ΑΡΓΎΡΗΣ ΧΑΡΚΌΤΣΙΚΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΉ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΜΟΎΔΡΟΥ

ΔΑΡΔΑΓΆΝΗΣ ΘΕΟΦΆΝΗΣ ΔΑΡΔΑΓΆΝΗΣ

ΒΑΣΊΛΗΣ ΔΑΣΟΠΆΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΚΑΡΑΓΕΏΡΓΗ

ΣΤΈΛΛΑ ΝΙΑΟΥΝΆΚΗ

ΣΠΎΡΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΆΤΟΣ

ΙΩΆΝΝΗΣ ΠΛΆΝΤΖΟΣ